100 € terugbetaald
op uw TCL P60 televisie
Van 10 april 2018 tot 30 mei 2019

Wettelijke informatie, algemene voorwaarden voor gebruik en toegang tot de website en cookiebeleid

We heten u welkom op de website van het merk %s, te bereiken op de volgende URL: %s

Op deze website vindt u 100€ remboursés sur votre téléviseur TCL Série P60 !.
Deze vermeldingen regelen het gebruik van de website van elke surfer die verbinding maakt met de website (hierna «de gebruiker» of «u»). Door de website te gebruiken erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd zonder voorbehoud; we vragen u deze aandachtig te lezen.

Uitgever: TCL Europe Siège social : 9-15 Rue ROUGET DE L'ISLE 92130 Issy-les-Moulineauxe Siret : 824 094 528e

Verantwoordelijke van de publicatie: Bill Jiang

Hosting: De hosting van deze website wordt uitgevoerd door OVH, een vennootschap met een kapitaal van 10 069 020,00 euro, waarvan de maatschappelijke zetel te 25 boulevard de Strasbourg – 75010 Parijs is ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés (handels- en vennootschapsregister) van activiteiten van holdingsmaatschappijen onder het nummer 43350778700052.
Telefoonnummer:

De website is gratis voor alle volwassenen met toegang tot het internet.

Als onderdeel van uw deelname zal u gevraagd worden een formulier in te vullen waarvan de verplichte velden met een sterretje zijn aangeduid.

U erkent dat de gegevens die u ons verstrekt en die worden opgeslagen in onze informatiesystemen accuraat zijn en fungeren als bewijs van uw identiteit.

Hoewel we proberen om de website op elk gewenst moment bereikbaar te houden, kunnen we u de toegang niet in alle omstandigheden garanderen. De toegang tot de website kan zelfs worden onderbroken, in het bijzonder om redenen van onderhoud, updating, of om enige andere reden buiten onze controle.
De website en al zijn onderdelen (zoals merken, afbeeldingen, tekst, video's, enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Aan de ontwikkeling van deze website komen aanzienlijke investeringen en gezamenlijk werk van onze teams te pas. Om deze reden, en tenzij hier uitdrukkelijk anders vermeld, verlenen we u geen enkel ander recht dan het raadplegen van de site voor uw strikt persoonlijk en privégebruik..

Elk gebruik, reproductie of representatie van de website (geheel of gedeeltelijk) of onderdelen daarvan, op welke medium dan ook, voor welke andere doeleinden dan ook, met inbegrip van commerciële, is niet toegestaan.
a. Algemene bepalingen

We streven ernaar accurate en actuele informatie te verstrekken. Datatransmissie en informatie op het internet garanderen echter geen absolute technische betrouwbaarheid en we kunnen niet instaan ​​voor de juistheid van de gegevens op deze website.

Daarnaast herinneren we u eraan dat er onjuistheden en onvolledigheden te zien kunnen zijn op deze site, met name als gevolg van inbraak door derden.

In geen geval zal TCL aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van de informatie of producten op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gevolgschade of enige andere schade voortvloeiende uit het gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst, of in uitvoering van een overeenkomst, nalatigheid of strafrechtelijke maatregelen naar aanleiding van of in verband met het gebruik van de website. .

 In aanvulling op wat wordt beschreven in termen van gebruik zijn wij niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze website.

b. Informatie over de diensten
 De diensten die beschikbaar zijn op deze site, met inbegrip van het deelnameformulier, zijn alleen bedoeld voor de organisatie van de acties

c. Hyperlinks

De hyperlinks op deze website kunnen u naar websites leiden die worden gepubliceerd door derden en waarvan wij de inhoud niet beheren. Dienovereenkomstig, en voor zover hyperlinks enkel zijn opgenomen op deze website om uw navigatie op internet te vergemakkelijken, is het raadplegen van sites van derden geheel uw keuze en uw exclusieve aansprakelijkheid.
In het kader van de acties zal u gevraagd worden persoonlijke gegevens in te vullen, met name via het deelnameformulier. Deze gegevens zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt in verband met uw deelname: naam, voornaam, postadres, e-mail

Deze persoonlijke gegevens zullen informatisch worden verwerkt voor de behandeling van uw deelnames aan de acties van ons bedrijf en zo nodig onder geheimhoudingsverplichtingen door zijn onderaannemers.In het bijzonder, het bedrijf TCL die de site heeft ontworpen, en verantwoordelijk is voor de hosting van gegevens. In dit verband, informeren wij u dat de servers van CUSTOM SOLUTIONS zich in de Europese Unie bevinden. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens van 06/01/1978 gewijzigd in 2004, heeft u recht op toegang, oppositie, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door het sturen van een brief, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort, naar het volgende adres: TCL - SERVICE CLIENTS - RUE ROUGET DE LISLE - 92130 ISSY LES MOULINEAUX - FRANCE
Wij kunnen de inhoud en de informatie op deze website en deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, met name om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en / of regelgeving en / of om de site te verbeteren. Alle wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden opgenomen. Wij verzoeken alle gebruikers kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek.
Deze gebruiksvoorwaarden en de toegang zijn onderworpen aan het Franse recht. Geschillen zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbanken.

Als een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt bevonden vanwege de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden dienen te worden toegepast, zal deze verwijderd worden uit deze clausule. Alle overige voorwaarden blijven van kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

Indien u alle clausules van de algemene voorwaarden niet wil aanvaarden, moet u onmiddellijk stoppen met gebruik te maken van deze website.
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer geplaatst worden bij het bezoeken van een website (zoals bijvoorbeeld de pagina’s die u bezocht heeft, de datum en het uur van het bezoek, enz.) en die gelezen kunnen worden wanneer u dezelfde website weer bezoekt.

Wij gebruiken deze cookies voornamelijk om uw ervaring op onze websites nog aangenamer te maken en het gebruik en de functionaliteit hiervan te verbeteren; bijvoorbeeld om u te herkennen bij uw volgende login en u een inhoud weer te geven die mogelijk bij uw behoeften/interesses past.
Wij gebruiken deze bestanden ook om statistische gegevens op te stellen over de bezoeken aan onze website en te bepalen hoe u onze websites heeft leren kennen.

Om te genieten van de volledige functionaliteit van de website, is het aangeraden het gebruik van cookies toe te staan.

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés informeren wij u echter dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van cookies door uw browser in die zin te configureren (informatie beschikbaar op http://www.cnil.fr, rubrieken « mentions cookies » of « les cookies »).


Welke cookies gebruiken we?

Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt om te surfen op een van onze websites, gebruiken we cookies in het bijzonder om:
  • u te identificeren en u beter te leren kennen om u een gepersonaliseerde navigatie te bieden.
  • te zorgen voor veilige navigatie en fraude te bestrijden.
Hoe kan ik cookies instellen via mijn internetbrowser?

De standaardinstellingen van browsers zijn meestal ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen gemakkelijk wijzigen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u er echter voor kiest om cookies uit te schakelen via uw browser, kunt u mogelijk niet gebruik maken van alle functies die we aanbieden via onze websites.

Voor meer informatie over het instellen van cookies, kunt u de volgende websites raadplegen:

http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/ (in het Frans) of
http://www.aboutcookies.org/ (in het Engels).
Voor Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR,
Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr,
Voor Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies,
Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

Verwelkomen we cookies van derden?

Cookies van websites van derden kunnen worden opgeslagen op uw apparaat en dienen om de inhoud (met inbegrip van reclame) die kan aangeboden worden tijdens het surfen te personaliseren en/of verbeteren. Afhankelijk van de media kunnen een aantal cookies van derden dus opgeslagen worden.

Plaatsen we cookies op media van derden?

We kunnen onze cookies op partnersites plaatsen en wanneer we reclame maken voor onze merken en/of producten. Deze cookies zijn vooral bedoeld om u inhoud aan te bieden op maat van uw interesses en om de raadpleging van onze inhoud (inclusief reclame) in kaart te brengen.

Door verder te gaan op onze website, stemt u in met het gebruik van cookies om u inhoud en diensten op maat van uw interesses te leveren. Cookies instellen

Ik aanvaard